Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2018 12 mån. glidande summa 2019/07 2019/08
1. Bytesbalans -3 218 -1 895 299 184
1.1. Varor 823 885 -144 -81
1.2. Tjänster -2 537 -2 530 -406 -284
1.3. Primära inkomster 852 1 456 979 674
1.4. Sekundära inkomster -2 355 -1 705 -130 -125
2. Kapitalbalans 196 117 9 9
3. Finansiell balans -11 387 -8 716 -7 749 -2 186
3.1. Direktinvesteringar 11 120 231 1 411 1 213
3.2. Portföljinvesteringar -21 919 -29 653 6 439 -4 278
3.3. Övriga investeringar 80 21 722 -15 275 1 636
3.4. Finansiella derivat -595 -1 533 -358 -831
3.5. Valutareserv -73 517 34 75
4. Restpost -8 365 -6 938 -8 057 -2 379
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. augusti 2019, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2019/08/mata_2019_08_2019-10-15_tau_004_sv.html