Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa

  Vuosi 2018 12 kk:n liukuva summa 2019/07 2019/08
1. Vaihtotase -3 218 -1 895 299 184
1.1. Tavarat 823 885 -144 -81
1.2. Palvelut -2 537 -2 530 -406 -284
1.3. Ensitulo 852 1 456 979 674
1.4. Tulojen uudelleenjako -2 355 -1 705 -130 -125
2. Pääomatase 196 117 9 9
3. Rahoitustase -11 387 -8 716 -7 749 -2 186
3.1. Suorat sijoitukset 11 120 231 1 411 1 213
3.2. Arvopaperisijoitukset -21 919 -29 653 6 439 -4 278
3.3. Muut sijoitukset 80 21 722 -15 275 1 636
3.4. Johdannaiset -595 -1 533 -358 -831
3.5. Valuuttavaranto -73 517 34 75
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -8 365 -6 938 -8 057 -2 379
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.10.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. elokuu 2019, Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2019/08/mata_2019_08_2019-10-15_tau_004_fi.html