Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro

  2019/01 2019/02 2019/03 2019/04 2019/05 2019/06 2019/07 2019/08 2019/09
1. Bytesbalans 14 493 195 -4 971 327 1 051 322 246 541
1.1 Varor 559 24 260 -295 102 437 -146 -44 195
1.2 Tjänster -724 -33 -73 -467 -185 -11 -389 -267 363
1.3 Primära inkomster 285 554 46 -4 014 589 758 985 681 104
1.4 Sekundära inkomster -106 -51 -38 -195 -178 -132 -129 -124 -122
2. Kapitalbalans 7 5 4 4 5 8 9 9 9
3. Finansiell balans -522 -9 152 2 085 2 864 4 369 2 620 -7 861 -2 081 -354
3.1 Direktinvesteringar -2 200 -1 922 -1 417 473 1 044 2 074 1 411 1 213 255
3.2 Portföljinvesteringar -1 382 -12 202 -3 569 -3 906 191 -2 088 6 435 -4 279 -1 449
3.3 Övriga investeringar 2 995 4 329 7 141 5 917 3 286 2 589 -15 360 1 775 1 690
3.4 Finansiella derivat 146 307 -17 196 -191 46 -358 -831 -795
3.5 Valutareserv -80 337 -53 184 40 -1 12 40 -55
4. Restpost -543 -9 650 1 886 7 831 4 037 1 561 -8 192 -2 336 -903
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden.
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. september 2019, Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2019/09/mata_2019_09_2019-11-15_tau_001_sv.html