Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Maksutase kuukausittain, milj. euroa

  2019/01 2019/02 2019/03 2019/04 2019/05 2019/06 2019/07 2019/08 2019/09
1. Vaihtotase 14 493 195 -4 971 327 1 051 322 246 541
1.1 Tavarat 559 24 260 -295 102 437 -146 -44 195
1.2 Palvelut -724 -33 -73 -467 -185 -11 -389 -267 363
1.3 Ensitulo 285 554 46 -4 014 589 758 985 681 104
1.4 Tulojen uudelleenjako -106 -51 -38 -195 -178 -132 -129 -124 -122
2. Pääomatase 7 5 4 4 5 8 9 9 9
3. Rahoitustase -522 -9 152 2 085 2 864 4 369 2 620 -7 861 -2 081 -354
3.1 Suorat sijoitukset -2 200 -1 922 -1 417 473 1 044 2 074 1 411 1 213 255
3.2 Arvopaperisijoitukset -1 382 -12 202 -3 569 -3 906 191 -2 088 6 435 -4 279 -1 449
3.3 Muut sijoitukset 2 995 4 329 7 141 5 917 3 286 2 589 -15 360 1 775 1 690
3.4 Johdannaiset 146 307 -17 196 -191 46 -358 -831 -795
3.5 Valuuttavaranto -80 337 -53 184 40 -1 12 40 -55
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -543 -9 650 1 886 7 831 4 037 1 561 -8 192 -2 336 -903
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana.
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.11.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. syyskuu 2019, Liitetaulukko 1. Maksutase kuukausittain, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2019/09/mata_2019_09_2019-11-15_tau_001_fi.html