Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2018 12 mån. glidande summa 2019/08 2019/09
1. Bytesbalans -3 218 -1 095 246 541
1.1. Varor 823 1 064 -44 195
1.2. Tjänster -2 537 -2 419 -267 363
1.3. Primära inkomster 852 1 893 681 104
1.4. Sekundära inkomster -2 355 -1 633 -124 -122
2. Kapitalbalans 196 108 9 9
3. Finansiell balans -11 387 -12 113 -2 081 -354
3.1. Direktinvesteringar 11 120 1 885 1 213 255
3.2. Portföljinvesteringar -21 919 -33 774 -4 279 -1 449
3.3. Övriga investeringar 80 22 041 1 775 1 690
3.4. Finansiella derivat -595 -2 671 -831 -795
3.5. Valutareserv -73 407 40 -55
4. Restpost -8 365 -11 125 -2 336 -903
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. september 2019, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2019/09/mata_2019_09_2019-11-15_tau_004_sv.html