Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa

  Vuosi 2018 12 kk:n liukuva summa 2019/08 2019/09
1. Vaihtotase -3 218 -1 095 246 541
1.1. Tavarat 823 1 064 -44 195
1.2. Palvelut -2 537 -2 419 -267 363
1.3. Ensitulo 852 1 893 681 104
1.4. Tulojen uudelleenjako -2 355 -1 633 -124 -122
2. Pääomatase 196 108 9 9
3. Rahoitustase -11 387 -12 113 -2 081 -354
3.1. Suorat sijoitukset 11 120 1 885 1 213 255
3.2. Arvopaperisijoitukset -21 919 -33 774 -4 279 -1 449
3.3. Muut sijoitukset 80 22 041 1 775 1 690
3.4. Johdannaiset -595 -2 671 -831 -795
3.5. Valuuttavaranto -73 407 40 -55
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -8 365 -11 125 -2 336 -903
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.11.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. syyskuu 2019, Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2019/09/mata_2019_09_2019-11-15_tau_004_fi.html