Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Ulkomainen varallisuus sektoreittain neljännesvuosittain 2019, milj. euroa

  Vuosi/neljännes
2018/Q3 2018/Q4 2019/Q1 2019/Q2 2019/Q3
Saamiset S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 660 030 747 327 822 439 827 171 856 224
S11 Yritykset 145 971 141 555 143 992 142 279 145 680
S121 Keskuspankki 88 566 66 197 97 041 95 088 96 508
S122 Muut rahalaitokset 82 218 229 995 251 891 255 888 269 202
S123 Rahamarkkinarahastot 2 138 2 129 . . .
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 84 423 77 050 83 719 84 447 87 804
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 44 640 32 163 34 299 35 932 35 609
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 31 191 29 860 31 369 31 617 31 918
S1311 Valtionhallinto 13 103 12 080 13 924 13 672 14 320
S1313 Paikallishallinto 750 688 711 732 760
S1314 Sosiaaliturvarahastot 149 420 142 327 151 230 153 059 159 678
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 17 610 13 284 14 262 14 456 14 746
Velat S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 672 588 761 310 835 925 831 010 854 921
S11 Yritykset 241 575 221 629 234 085 228 330 234 352
S121 Keskuspankki 12 876 13 570 12 690 12 791 12 607
S122 Muut rahalaitokset 232 064 346 487 400 580 395 793 415 730
S123 Rahamarkkinarahastot 28 68 1 1 1
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 27 818 25 955 26 210 25 724 26 571
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 52 427 49 151 55 433 56 799 54 077
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 2 376 2 310 2 520 2 595 2 719
S1311 Valtionhallinto 91 009 90 347 92 170 96 970 96 218
S1313 Paikallishallinto 4 021 4 042 4 141 4 196 4 164
S1314 Sosiaaliturvarahastot 6 153 5 491 5 771 5 489 6 159
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 2 240 2 260 2 323 2 323 2 323
Netto S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) -12 558 -13 983 -13 486 -3 839 1 303
S11 Yritykset -95 603 -80 074 -90 093 -86 050 -88 672
S121 Keskuspankki 75 691 52 627 84 351 82 298 83 901
S122 Muut rahalaitokset -149 847 -116 492 -148 689 -139 905 -146 529
S123 Rahamarkkinarahastot 2 110 2 062 -1 -1 -1
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 56 604 51 094 57 509 58 722 61 233
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat -7 788 -16 988 -21 134 -20 867 -18 468
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 28 815 27 550 28 849 29 023 29 199
S1311 Valtionhallinto -77 906 -78 267 -78 246 -83 298 -81 898
S1313 Paikallishallinto -3 272 -3 354 -3 430 -3 463 -3 404
S1314 Sosiaaliturvarahastot 143 267 136 837 145 459 147 570 153 519
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 15 370 11 024 11 939 12 133 12 422
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Björklund 029 551 3296, Mira Malhotra 029 551 3262, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 13.12.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. lokakuu 2019, Liitetaulukko 3. Ulkomainen varallisuus sektoreittain neljännesvuosittain 2019, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2019/10/mata_2019_10_2019-12-13_tau_002_fi.html