Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa

  Vuosi 2018 12 kk:n liukuva summa 2019/09 2019/10
1. Vaihtotase -3 195 -1 376 322 520
1.1. Tavarat 823 1 569 103 276
1.2. Palvelut -2 537 -1 972 445 -214
1.3. Ensitulo 861 981 8 610
1.4. Tulojen uudelleenjako -2 342 -1 955 -234 -153
2. Pääomatase 197 189 16 9
3. Rahoitustase -12 858 3 177 3 633 2 556
3.1. Suorat sijoitukset 11 543 -1 472 -409 -1 149
3.2. Arvopaperisijoitukset -20 252 -28 220 -564 1 518
3.3. Muut sijoitukset -3 438 32 808 4 682 1 724
3.4. Johdannaiset -595 -383 -20 480
3.5. Valuuttavaranto -116 444 -56 -18
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -9 860 4 365 3 295 2 027
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Björklund 029 551 3296, Mira Malhotra 029 551 3262, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 13.12.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. lokakuu 2019, Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2019/10/mata_2019_10_2019-12-13_tau_003_fi.html