Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa

  Vuosi 2018 12 kk:n liukuva summa 2019/10 2019/11
1. Vaihtotase -3 195 -832 966 227
1.1. Tavarat 823 1 705 377 136
1.2. Palvelut -2 537 -1 795 -89 -265
1.3. Ensitulo 861 1 129 806 487
1.4. Tulojen uudelleenjako -2 342 -1 871 -128 -131
2. Pääomatase 197 182 9 9
3. Rahoitustase -12 858 2 467 2 348 -35
3.1. Suorat sijoitukset 11 543 -497 437 -251
3.2. Arvopaperisijoitukset -20 252 -31 379 1 518 -1 944
3.3. Muut sijoitukset -3 438 36 365 874 3 132
3.4. Johdannaiset -595 -2 624 -463 -977
3.5. Valuuttavaranto -116 602 -18 5
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -9 860 3 118 1 373 -272
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 13.1.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. marraskuu 2019, Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2019/11/mata_2019_11_2020-01-13_tau_004_fi.html