Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Maksutase kuukausittain, milj. euroa

  2019/01 2019/02 2019/03 2019/04 2019/05 2019/06 2019/07 2019/08 2019/09 2019/10 2019/11 2019/12
1. Vaihtotase 46 549 226 -4 778 401 862 146 366 322 934 -103 788
1.1 Tavarat 665 121 338 -280 168 431 -206 41 103 362 95 735
1.2 Palvelut -739 -56 -82 -449 -156 26 -344 125 445 57 -130 136
1.3 Ensitulo 247 577 78 -3 855 570 587 852 380 8 741 156 144
1.4 Tulojen uudelleenjako -128 -92 -108 -194 -181 -182 -155 -181 -234 -226 -223 -226
2. Pääomatase 17 15 16 15 16 18 16 16 16 15 15 14
3. Rahoitustase -1 070 -7 809 4 315 -4 739 4 052 3 618 -3 142 376 3 633 3 317 -1 358 -1 756
3.1 Suorat sijoitukset -1 879 -2 002 -1 796 888 1 285 1 481 1 418 842 -409 -236 -762 -801
3.2 Arvopaperisijoitukset -1 526 -12 219 -3 811 -5 729 266 -2 099 7 300 -3 413 -564 1 518 -1 935 -1 489
3.3 Muut sijoitukset 2 233 5 795 9 943 -292 2 597 4 231 -11 646 3 306 4 682 1 830 1 700 1 074
3.4 Johdannaiset 124 298 14 252 -162 -27 -226 -399 -20 223 -365 -588
3.5 Valuuttavaranto -23 320 -35 142 66 32 12 41 -56 -18 5 48
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -1 134 -8 374 4 073 24 3 635 2 739 -3 305 -6 3 295 2 668 -1 269 -2 909
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana.
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Björklund 029 551 3296, Mira Malhotra 029 551 3262, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 13.2.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. joulukuu 2019, Liitetaulukko 1. Maksutase kuukausittain, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2019/12/mata_2019_12_2020-02-13_tau_001_fi.html