Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2018 12 mån. glidande summa 2019/11 2019/12
1. Bytesbalans -3 195 -242 -103 788
1.1. Varor 823 2 572 95 735
1.2. Tjänster -2 537 -1 168 -130 136
1.3. Primära inkomster 861 485 156 144
1.4. Sekundära inkomster -2 342 -2 130 -223 -226
2. Kapitalbalans 197 191 15 14
3. Finansiell balans -12 858 -564 -1 358 -1 756
3.1. Direktinvesteringar 11 543 -1 972 -762 -801
3.2. Portföljinvesteringar -20 252 -23 699 -1 935 -1 489
3.3. Övriga investeringar -3 438 25 453 1 700 1 074
3.4. Finansiella derivat -595 -878 -365 -588
3.5. Valutareserv -116 532 5 48
4. Restpost -9860 -563 -1 269 -2 909
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Mira Malhotra 029 551 3262, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 13.2.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. december 2019, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2019/12/mata_2019_12_2020-02-13_tau_004_sv.html