Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa

  Vuosi 2018 12 kk:n liukuva summa 2019/11 2019/12
1. Vaihtotase -3 195 -242 -103 788
1.1. Tavarat 823 2 572 95 735
1.2. Palvelut -2 537 -1 168 -130 136
1.3. Ensitulo 861 485 156 144
1.4. Tulojen uudelleenjako -2 342 -2 130 -223 -226
2. Pääomatase 197 191 15 14
3. Rahoitustase -12 858 -564 -1 358 -1 756
3.1. Suorat sijoitukset 11 543 -1 972 -762 -801
3.2. Arvopaperisijoitukset -20 252 -23 699 -1 935 -1 489
3.3. Muut sijoitukset -3 438 25 453 1 700 1 074
3.4. Johdannaiset -595 -878 -365 -588
3.5. Valuuttavaranto -116 532 5 48
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -9 860 -563 -1 269 -2 909
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Björklund 029 551 3296, Mira Malhotra 029 551 3262, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 13.2.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. joulukuu 2019, Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2019/12/mata_2019_12_2020-02-13_tau_004_fi.html