Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Ulkomainen varallisuus sektoreittain neljännesvuosittain 2019, milj. euroa

  Vuosi/neljännes
2018/Q4 2019/Q1 2019/Q2 2019/Q3 2019/Q4
Saamiset S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 745 923 818 094 824 445 854 930 804 513
S11 Yritykset 141 555 143 955 142 192 145 474 144 498
S121 Keskuspankki 66 305 97 084 95 217 96 781 84 047
S122 Muut rahalaitokset 228 405 247 531 253 102 267 484 226 646
S123 Rahamarkkinarahastot 2 129 . . . .
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 77 050 83 719 84 447 87 804 89 875
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 32 163 34 300 35 932 35 610 36 975
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 29 860 31 290 31 536 31 833 31 622
S1311 Valtionhallinto 12 080 13 924 13 659 14 306 13 959
S1313 Paikallishallinto 688 711 732 760 849
S1314 Sosiaaliturvarahastot 142 327 151 224 153 052 160 011 160 283
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 13 361 14 356 14 577 14 866 15 759
Velat S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 761 436 836 118 831 708 858 764 800 368
S11 Yritykset 221 754 234 249 228 843 236 008 235 209
S121 Keskuspankki 13 570 12 690 12 791 12 607 12 849
S122 Muut rahalaitokset 346 487 400 579 395 805 415 370 360 743
S123 Rahamarkkinarahastot 68 1 1 1 1
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 25 955 26 210 25 724 26 571 27 857
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 49 151 55 432 56 799 55 629 57 614
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 2 310 2 520 2 595 2 719 2 746
S1311 Valtionhallinto 90 347 92 170 96 970 96 218 93 531
S1313 Paikallishallinto 4 042 4 141 4 196 4 229 4 511
S1314 Sosiaaliturvarahastot 5 492 5 802 5 527 6 852 2 749
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 2 260 2 323 2 458 2 560 2 560
Netto S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) -15 513 -18 024 -7 263 -3 834 4 145
S11 Yritykset -80 199 -90 294 -86 652 -90 534 -90 710
S121 Keskuspankki 52 735 84 394 82 426 84 174 71 198
S122 Muut rahalaitokset -118 082 -153 048 -142 703 -147 886 -134 096
S123 Rahamarkkinarahastot 2 062 -1 -1 -1 -1
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 51 094 57 509 58 722 61 233 62 018
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat -16 988 -21 133 -20 866 -20 019 -20 639
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 27 550 28 770 28 941 29 114 28 876
S1311 Valtionhallinto -78 267 -78 246 -83 311 -81 911 -79 571
S1313 Paikallishallinto -3 354 -3 430 -3 463 -3 469 -3 662
S1314 Sosiaaliturvarahastot 136 836 145 422 147 525 153 159 157 534
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 11 101 12 033 12 119 12 306 13 198
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Björklund 029 551 3296, Mira Malhotra 029 551 3262, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jan Nokkala


Päivitetty 20.3.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. 4. vuosineljännes 2019, Liitetaulukko 3. Ulkomainen varallisuus sektoreittain neljännesvuosittain 2019, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2019/44/mata_2019_44_2020-03-20_tau_003_fi.html