Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa

  Vuosi 2019 12 kk:n liukuva summa 2020/01
1. Vaihtotase -1 811 -2 706 -215
1.1. Tavarat 2 579 1 725 -39
1.2. Palvelut -1 421 -1 448 -379
1.3. Ensitulo -522 -437 479
1.4. Tulojen uudelleenjako -2 447 -2 546 -277
2. Pääomatase 176 177 16
3. Rahoitustase -1 350 -976 -781
3.1. Suorat sijoitukset -3 217 -909 289
3.2. Arvopaperisijoitukset -24 572 -23 911 -863
3.3. Muut sijoitukset 25 446 23 194 100
3.4. Johdannaiset 466 176 -165
3.5. Valuuttavaranto 527 474 -142
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät 284 1 553 -582
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Björklund 029 551 3296, Mira Malhotra 029 551 3262, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jan Nokkala


Päivitetty 20.3.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. 4. vuosineljännes 2019, Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2019/44/mata_2019_44_2020-03-20_tau_004_fi.html