Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa

  Vuosi 2019 12 kk:n liukuva summa 2020/07 2020/08
1. Vaihtotase -497 415 -97 267
1.1. Tavarat 2 281 2 845 -42 228
1.2. Palvelut -1 528 -2 725 -270 -100
1.3. Ensitulo 1 164 2 847 447 369
1.4. Tulojen uudelleenjako -2 413 -2 552 -232 -230
2. Pääomatase 187 187 16 16
3. Rahoitustase -9 177 -12 456 -1 539 -278
3.1. Suorat sijoitukset -7 813 -3 252 734 734
3.2. Arvopaperisijoitukset -25 668 -16 465 -1 788 -4 172
3.3. Muut sijoitukset 23 315 6 670 -1 266 1 781
3.4. Johdannaiset 463 845 773 1 374
3.5. Valuuttavaranto 527 -255 7 5
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -8 867 -13 059 -1 458 -561
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 13.10.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. elokuu 2020, Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2020/08/mata_2020_08_2020-10-13_tau_004_fi.html