Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Maksutase kuukausittain, milj. euroa

  2020/01 2020/02 2020/03 2020/04 2020/05 2020/06 2020/07 2020/08 2020/09
1. Vaihtotase 278 -695 -1 165 -222 -240 -345 -358 62 105
1.1 Tavarat 139 -321 133 576 150 267 -84 165 78
1.2 Palvelut -234 -519 -531 -288 -195 -178 -221 -156 -267
1.3 Ensitulo 587 349 -513 -225 98 -199 178 282 505
1.4 Tulojen uudelleenjako -213 -204 -254 -286 -294 -235 -232 -230 -210
2. Pääomatase 16 15 16 15 16 15 16 16 15
3. Rahoitustase 244 -3 193 -3 159 -2 364 828 -708 -2 577 -2 238 -3 889
3.1 Suorat sijoitukset -367 -350 -361 538 549 532 -367 -480 -556
3.2 Arvopaperisijoitukset 338 1 980 545 -5 253 -3 278 -71 -1 805 -4 154 4 405
3.3 Muut sijoitukset 99 -4 879 -1 453 3 533 3 916 -2 281 -1 325 860 -8 647
3.4 Johdannaiset 316 103 -1 656 -1 248 -386 1 049 913 1 530 901
3.5 Valuuttavaranto -142 -48 -234 67 26 64 7 5 8
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -50 -2 513 -2 010 -2 157 1 052 -378 -2 234 -2 316 -4 010
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana.
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 13.11.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. syyskuu 2020, Liitetaulukko 1. Maksutase kuukausittain, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2020/09/mata_2020_09_2020-11-13_tau_001_fi.html