Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa

  Vuosi 2019 12 kk:n liukuva summa 2020/09 2020/10
1. Vaihtotase -497 -362 105 535
1.1. Tavarat 2 281 2 807 78 418
1.2. Palvelut -1 528 -3 092 -267 -287
1.3. Ensitulo 1 164 2 541 505 580
1.4. Tulojen uudelleenjako -2 413 -2 617 -210 -176
2. Pääomatase 187 186 15 15
3. Rahoitustase -9 177 -25 639 -3 889 -5 467
3.1. Suorat sijoitukset -7 813 -3 850 -556 255
3.2. Arvopaperisijoitukset -25 668 -13 747 4 405 -1 968
3.3. Muut sijoitukset 23 315 -9 576 -8 647 -3 896
3.4. Johdannaiset 463 1 699 901 73
3.5. Valuuttavaranto 527 -166 8 70
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -8 867 -25 463 -4 010 -6 016
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Reetta Karinluoma 029 551 3077, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 11.12.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. lokakuu 2020, Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2020/10/mata_2020_10_2020-12-11_tau_004_fi.html