Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Ulkomaiset saamiset ja velat sijoituslajeittain kuukausittain, milj. euroa

  2020/01 2020/02 2020/03 2020/04 2020/05 2020/06 2020/07 2020/08 2020/09 2020/10 2020/11 2020/12
Saamiset Yhteensä 17 471 -1 484 -4 994 -5 374 -10 979 -17 808 -7 350 8 721 -24 332 -14 255 4 -38 479
1. Suorat
sijoitukset
652 631 659 419 444 439 475 485 487 -38 -469 -608
2. Arvopaperi-
sijoitukset
3 870 2 854 -2 889 86 188 -1 978 1 167 1 761 490 3 926 4 604 -3 397
3. Muut
sijoitukset
24 123 6 162 10 635 4 986 -3 849 -10 687 -3 631 12 498 -16 932 -8 723 6 050 -24 880
4.
Johdannaiset
-11 033 -11 083 -13 165 -10 930 -7 788 -5 572 -5 330 -5 995 -8 466 -9 491 -10 022 -9 772
5. Valuutta-
varanto
-142 -47 -233 66 26 -9 -31 -28 89 70 -160 178
Velat Yhteensä 17 345 2 209 -4 974 -3 208 -12 558 -16 784 -7 487 8 934 -22 190 -8 360 447 -37 898
1. Suora
t sijoitukset
1 026 968 1 029 -98 -81 -67 86 128 194 398 361 261
2. Arvopaperi-
sijoitukset
3 236 1 335 -2 263 5 142 3 377 -1 767 217 3 929 -6 489 5 702 6 434 -4 849
3. Muut
sijoitukset
24 400 11 067 7 826 1 581 -8 365 -8 565 -1 984 11 560 -8 003 -5 802 3 526 -22 585
4. Johdannaiset -11 317 -11 161 -11 566 -9 834 -7 490 -6 385 -5 806 -6 683 -7 890 -8 658 -9 874 -10 725
5. Valuutta-
varanto
. . . . . . . . . . . .
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Reetta Karinluoma 029 551 3077, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 12.02.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. joulukuu 2020, Liitetaulukko 3. Ulkomaiset saamiset ja velat sijoituslajeittain kuukausittain, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2020/12/mata_2020_12_2021-02-12_tau_003_fi.html