Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Ulkomaiset saamiset ja velat sektoreittain neljännesvuosittain 2020, milj. euroa

  Vuosi/neljännes
2019/Q2 2019/Q3 2019/Q4 2020/Q1 2020/Q2
Saamiset S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) -25 483 -17 022 -69 686 10 538 -34 259
S11 Yritykset -11 458 -6 587 -10 835 -8 196 -7 338
S121 Keskuspankki -2 128 925 -12 440 5 834 11 510
S122 Muut rahalaitokset 560 -719 -32 348 35 821 -27 176
S123 Rahamarkkinarahastot . . . . .
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot -316 782 -310 -1 590 1 166
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 428 -539 947 -21 200
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot -88 -29 -281 -171 671
S1311 Valtionhallinto -4 448 -1 886 -6 143 -8 158 -3 548
S1313 Paikallishallinto 27 6 70 7 29
S1314 Sosiaaliturvarahastot -8 230 -9 084 -8 582 -13 130 -10 203
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 169 109 233 141 431
Velat S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) -25 888 -11 703 -66 861 16 646 -32 016
S11 Yritykset -11 315 -3 425 -7 957 -6 811 -6 199
S121 Keskuspankki 120 -220 251 378 838
S122 Muut rahalaitokset -7 396 5 166 -44 930 30 959 -18 559
S123 Rahamarkkinarahastot       1 1
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot -1 188 385 51 -207 100
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 1 760 1 389 2 256 422 -359
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot -218 139 83 266 120
S1311 Valtionhallinto 975 -4 084 -6 805 2 601 -593
S1313 Paikallishallinto 48 19 274 247 250
S1314 Sosiaaliturvarahastot -8 797 -11 157 -10 122 -11 473 -7 949
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 122 86 39 262 335
Netto S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 405 -5 319 -2 825 -6 108 -2 244
S11 Yritykset -142 -3 161 -2 878 -1 385 -1 140
S121 Keskuspankki -2 248 1 145 -12 690 5 456 10 672
S122 Muut rahalaitokset 7 955 -5 886 12 582 4 862 -8 617
S123 Rahamarkkinarahastot       -1 -1
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 873 397 -361 -1 383 1 067
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat -1 333 -1 928 -1 309 -443 559
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 131 -167 -364 -437 551
S1311 Valtionhallinto -5 423 2 198 663 -10 759 -2 955
S1313 Paikallishallinto -21 -13 -204 -240 -222
S1314 Sosiaaliturvarahastot 567 2 073 1 541 -1 656 -2 253
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 47 22 194 -121 96
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Björklund 029 551 3296, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 18.9.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. 2. vuosineljännes 2020, Liitetaulukko 2. Ulkomaiset saamiset ja velat sektoreittain neljännesvuosittain 2020, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2020/42/mata_2020_42_2020-09-18_tau_002_fi.html