Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Ulkomainen varallisuus sektoreittain neljännesvuosittain 2020, milj. euroa

  Vuosi/neljännes
2019/Q2 2019/Q3 2019/Q4 2020/Q1 2020/Q2
Saamiset S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 827 763 859 927 816 925 847 523 844 600
S11 Yritykset 146 862 154 276 161 296 166 870 166 637
S121 Keskuspankki 95 217 96 781 84 047 89 602 101 444
S122 Muut rahalaitokset 251 258 264 911 223 110 275 896 246 190
S123 Rahamarkkinarahastot . . . . .
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 85 959 88 484 90 779 77 313 85 840
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 35 033 34 584 35 997 35 953 35 696
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 31 371 31 524 31 247 29 055 30 813
S1311 Valtionhallinto 13 656 14 294 13 911 13 887 13 978
S1313 Paikallishallinto 732 755 848 750 828
S1314 Sosiaaliturvarahastot 153 066 159 705 160 090 144 515 147 753
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 14 610 14 612 15 601 13 682 15 421
Velat S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 829 766 861 031 808 236 843 709 846 578
S11 Yritykset 229 640 239 724 243 260 229 677 245 452
S121 Keskuspankki 12 790 12 606 12 849 13 252 14 061
S122 Muut rahalaitokset 395 570 415 090 360 577 402 794 379 965
S123 Rahamarkkinarahastot 1 1 1 2 3
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 26 877 27 667 28 863 24 963 27 735
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 53 430 53 656 56 678 53 150 53 921
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 2 339 2 484 2 524 2 803 2 918
S1311 Valtionhallinto 96 963 96 196 93 587 104 767 109 386
S1313 Paikallishallinto 4 177 4 202 4 477 4 727 4 968
S1314 Sosiaaliturvarahastot 5 527 6 852 2 849 4 739 5 335
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 2 452 2 553 2 572 2 834 2 833
Netto S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) -2 004 -1 104 8 689 3 813 -1 978
S11 Yritykset -82 778 -85 447 -81 964 -62 807 -78 816
S121 Keskuspankki 82 426 84 175 71 198 76 350 87 383
S122 Muut rahalaitokset -144 313 -150 178 -137 468 -126 897 -133 775
S123 Rahamarkkinarahastot -1 -1 -1 -2 -3
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 59 082 60 817 61 916 52 349 58 105
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat -18 397 -19 072 -20 682 -17 197 -18 224
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 29 033 29 039 28 723 26 252 27 895
S1311 Valtionhallinto -83 307 -81 902 -79 676 -90 881 -95 408
S1313 Paikallishallinto -3 445 -3 447 -3 628 -3 977 -4 140
S1314 Sosiaaliturvarahastot 147 539 152 853 157 242 139 776 142 418
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 12 157 12 058 13 029 10 847 12 588
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Björklund 029 551 3296, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 18.9.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. 2. vuosineljännes 2020, Liitetaulukko 3. Ulkomainen varallisuus sektoreittain neljännesvuosittain 2020, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2020/42/mata_2020_42_2020-09-18_tau_003_fi.html