Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Ulkomaiset saamiset ja velat sektoreittain neljännesvuosittain 2020, milj. euroa

  Vuosi/neljännes
2019/Q4 2020/Q1 2020/Q2 2020/Q3 2020/Q4
Saamiset S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) -69 502 3 431 -39 860 -26 945 -55 275
S11 Yritykset -10 835 -8 133 -7 274 -8 876 -12 903
S121 Keskuspankki -12 440 5 852 11 472 -4 775 -15 734
S122 Muut rahalaitokset -32 307 37 642 -27 147 -5 198 -21 453
S123 Rahamarkkinarahastot . . . . .
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot -310 -1 590 1 311 1 328 1 970
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 947 -23 198 293 1 665
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot -297 -165 671 227 899
S1311 Valtionhallinto -6 170 -8 153 -3 549 -2 309 -4 399
S1313 Paikallishallinto 70 6 28 -63 45
S1314 Sosiaaliturvarahastot -8 428 -22 145 -15 775 -7 892 -6 087
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 268 140 204 321 721
Velat S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) -66 994 6 213 -38 308 -25 910 -56 792
S11 Yritykset -9 387 -7 151 -6 235 -6 549 -12 460
S121 Keskuspankki 251 391 830 524 1 585
S122 Muut rahalaitokset -44 955 29 081 -18 565 -4 285 -34 630
S123 Rahamarkkinarahastot   1 1    
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 51 -255 20 472 1 040
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 3 648 459 -342 1 274 -1 201
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 83 266 85 74 60
S1311 Valtionhallinto -7 070 2 601 -573 -9 637 -3 107
S1313 Paikallishallinto 274 247 249 -11 36
S1314 Sosiaaliturvarahastot -9 903 -19 697 -13 559 -7 843 -8 113
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 15 269 -220 71 -1
Netto S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) -2 508 -2 782 -1 551 -1 034 1 517
S11 Yritykset -1 448 -981 -1 038 -2 327 -443
S121 Keskuspankki -12 690 5 461 10 643 -5 299 -17 319
S122 Muut rahalaitokset 12 648 8 561 -8 583 -912 13 178
S123 Rahamarkkinarahastot   -1 -1    
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot -361 -1 335 1 291 856 931
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat -2 701 -482 541 -982 2 867
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot -380 -432 586 153 839
S1311 Valtionhallinto 900 -10 754 -2 975 7 328 -1 292
S1313 Paikallishallinto -204 -240 -221 -52 8
S1314 Sosiaaliturvarahastot 1 475 -2 448 -2 216 -49 2 027
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 253 -129 424 250 723
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Björklund 029 551 3296, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 15.3.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. 4. vuosineljännes 2020, Liitetaulukko 2. Ulkomaiset saamiset ja velat sektoreittain neljännesvuosittain 2020, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2020/44/mata_2020_44_2021-03-15_tau_002_fi.html