Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Ulkomainen varallisuus sektoreittain neljännesvuosittain 2020, milj. euroa

  Vuosi/neljännes
2019/Q4 2020/Q1 2020/Q2 2020/Q3 2020/Q4
Saamiset S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 821 079 849 766 847 313 845 865 831 645
S11 Yritykset 161 295 166 575 166 273 167 931 165 417
S121 Keskuspankki 84 047 89 736 101 549 96 629 80 925
S122 Muut rahalaitokset 223 490 278 321 246 519 239 502 220 530
S123 Rahamarkkinarahastot . . . . .
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 90 779 77 313 85 934 89 275 96 835
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 35 997 34 408 34 211 35 766 36 021
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 31 247 29 055 30 813 31 410 33 047
S1311 Valtionhallinto 14 061 14 042 14 118 14 601 14 176
S1313 Paikallishallinto 848 750 828 783 874
S1314 Sosiaaliturvarahastot 163 681 145 840 151 754 153 694 165 731
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 15 635 13 726 15 315 16 274 18 088
Velat S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 808 632 841 904 846 716 849 462 829 244
S11 Yritykset 239 887 226 288 242 028 252 822 260 424
S121 Keskuspankki 12 849 13 252 14 061 14 554 16 117
S122 Muut rahalaitokset 360 839 401 031 380 401 373 965 341 148
S123 Rahamarkkinarahastot 1 2 3 3 3
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 28 863 24 963 27 736 29 215 32 480
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 59 969 56 493 57 243 60 456 58 411
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 2 524 2 803 2 917 3 000 3 048
S1311 Valtionhallinto 93 588 104 767 109 406 102 944 104 375
S1313 Paikallishallinto 4 477 4 727 4 967 4 958 4 994
S1314 Sosiaaliturvarahastot 3 068 4 739 5 335 4 857 5 556
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 2 568 2 837 2 618 2 688 2 687
Netto S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 12 447 7 861 596 -3 597 2 401
S11 Yritykset -78 592 -59 713 -75 756 -84 890 -95 007
S121 Keskuspankki 71 198 76 484 87 488 82 075 64 808
S122 Muut rahalaitokset -137 349 -122 711 -133 881 -134 463 -120 618
S123 Rahamarkkinarahastot -1 -2 -3 -3 -3
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 61 916 52 349 58 197 60 060 64 355
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat -23 972 -22 085 -23 032 -24 690 -22 390
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 28 723 26 252 27 895 28 411 29 999
S1311 Valtionhallinto -79 527 -90 725 -95 288 -88 343 -90 199
S1313 Paikallishallinto -3 628 -3 977 -4 139 -4 175 -4 120
S1314 Sosiaaliturvarahastot 160 613 141 101 146 419 148 837 160 175
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 13 067 10 888 12 697 13 585 15 401
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Björklund 029 551 3296, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 15.3.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. 4. vuosineljännes 2020, Liitetaulukko 3. Ulkomainen varallisuus sektoreittain neljännesvuosittain 2020, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2020/44/mata_2020_44_2021-03-15_tau_003_fi.html