Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro

  2020/08 2020/09 2020/10 2020/11 2020/12 2021/01
1. Bytesbalans 339 213 910 441 2 041 -70
1.1 Varor 154 85 439 329 1 384 200
1.2 Tjänster -163 -262 204 177 146 -335
1.3 Primära inkomster 548 582 444 109 710 321
1.4 Sekundära inkomster -201 -193 -177 -173 -200 -256
2. Kapitalbalans 16 15 15 14 14 18
3. Finansiell balans -214 -2 143 -5 895 -443 -581 4 468
3.1 Direktinvesteringar 357 294 -436 -830 -868 61
3.2 Portföljinvesteringar -2 168 6 980 -1 776 -1 830 1 452 324
3.3 Övriga investeringar 938 -8 929 -2 921 2 524 -2 296 3 911
3.4 Finansiella derivat 688 -576 -833 -149 953 295
3.5 Valutareserv -28 89 70 -160 178 -124
4. Restpost -568 -2 371 -6 820 -899 -2 636 4 519
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden.
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 12.03.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. januari 2021, Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2021/01/mata_2021_01_2021-03-12_tau_001_sv.html