Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Maksutase kuukausittain, milj. euroa

  2020/08 2020/09 2020/10 2020/11 2020/12 2021/01
1. Vaihtotase 339 213 910 441 2 041 -70
1.1 Tavarat 154 85 439 329 1 384 200
1.2 Palvelut -163 -262 204 177 146 -335
1.3 Ensitulo 548 582 444 109 710 321
1.4 Tulojen uudelleenjako -201 -193 -177 -173 -200 -256
2. Pääomatase 16 15 15 14 14 18
3. Rahoitustase -214 -2 143 -5 895 -443 -581 4 468
3.1 Suorat sijoitukset 357 294 -436 -830 -868 61
3.2 Arvopaperisijoitukset -2 168 6 980 -1 776 -1 830 1 452 324
3.3 Muut sijoitukset 938 -8 929 -2 921 2 524 -2 296 3 911
3.4 Johdannaiset 688 -576 -833 -149 953 295
3.5 Valuuttavaranto -28 89 70 -160 178 -124
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -568 -2 371 -6 820 -899 -2 636 4 519
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana.
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 12.03.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. tammikuu 2021, Liitetaulukko 1. Maksutase kuukausittain, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mata/2021/01/mata_2021_01_2021-03-12_tau_001_fi.html