Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa

  Vuosi 2020 12 kk:n liukuva summa 2021/01
1. Vaihtotase 1 902 1 418 -70
1.1. Tavarat 3 226 3 281 200
1.2. Palvelut -1 875 -2 101 -335
1.3. Ensitulo 3 141 2 880 321
1.4. Tulojen uudelleenjako -2 590 -2 642 -256
2. Pääomatase 184 186 18
3. Rahoitustase -14 337 -9 995 4 468
3.1. Suorat sijoitukset -630 -194 61
3.2. Arvopaperisijoitukset -3 322 -3 632 324
3.3. Muut sijoitukset -8 905 -4 717 3 911
3.4. Johdannaiset -1 259 -1 249 295
3.5. Valuuttavaranto -221 -203 -124
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -16 423 -11 599 4 519
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 12.03.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. tammikuu 2021, Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mata/2021/01/mata_2021_01_2021-03-12_tau_004_fi.html