Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro

  2020/10 2020/11 2020/12 2021/01 2021/02 2021/03
1. Bytesbalans 786 776 1 782 252 176 -748
1.1 Varor 484 358 1 431 56 95 163
1.2 Tjänster 130 152 28 -178 -290 -434
1.3 Primära inkomster 334 428 523 630 598 -204
1.4 Sekundära inkomster -161 -162 -201 -256 -227 -273
2. Kapitalbalans 17 16 17 18 17 18
3. Finansiell balans -1 668 605 2 579 -3 462 -39 335
3.1 Direktinvesteringar 640 611 560 568 492 476
3.2 Portföljinvesteringar -757 -3 011 3 554 321 4 250 1 191
3.3 Övriga investeringar -1 424 3 391 -1 652 -4 009 -5 659 -1 376
3.4 Finansiella derivat -203 -227 -68 -219 797 18
3.5 Valutareserv 76 -160 185 -124 81 25
4. Restpost -2 471 -186 780 -3 732 -232 1 065
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden.
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 12.05.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. mars 2021, Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2021/03/mata_2021_03_2021-05-12_tau_001_sv.html