Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Maksutase kuukausittain, milj. euroa

  2020/10 2020/11 2020/12 2021/01 2021/02 2021/03
1. Vaihtotase 786 776 1 782 252 176 -748
1.1 Tavarat 484 358 1 431 56 95 163
1.2 Palvelut 130 152 28 -178 -290 -434
1.3 Ensitulo 334 428 523 630 598 -204
1.4 Tulojen uudelleenjako -161 -162 -201 -256 -227 -273
2. Pääomatase 17 16 17 18 17 18
3. Rahoitustase -1 668 605 2 579 -3 462 -39 335
3.1 Suorat sijoitukset 640 611 560 568 492 476
3.2 Arvopaperisijoitukset -757 -3 011 3 554 321 4 250 1 191
3.3 Muut sijoitukset -1 424 3 391 -1 652 -4 009 -5 659 -1 376
3.4 Johdannaiset -203 -227 -68 -219 797 18
3.5 Valuuttavaranto 76 -160 185 -124 81 25
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -2 471 -186 780 -3 732 -232 1 065
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana.
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 12.05.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. maaliskuu 2021, Liitetaulukko 1. Maksutase kuukausittain, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2021/03/mata_2021_03_2021-05-12_tau_001_fi.html