Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2020 12 mån. glidande summa 2021/02 2021/03
1. Bytesbalans 716 1 809 176 -748
1.1. Varor 3 384 3 631 95 163
1.2. Tjänster -2 463 -2 319 -290 -434
1.3. Primära inkomster 2 630 3 327 598 -204
1.4. Sekundära inkomster -2 836 -2 830 -227 -273
2. Kapitalbalans 197 200 17 18
3. Finansiell balans -3 850 -4 235 -39 335
3.1. Direktinvesteringar 3 528 6 057 492 476
3.2. Portföljinvesteringar -1 005 3 948 4 250 1 191
3.3. Övriga investeringar -5 705 -14 358 -5 659 -1 376
3.4. Finansiella derivat -1 548 -77 797 18
3.5. Valutareserv 880 195 81 25
4. Restpost -4 763 -6 244 -232 1 065
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 12.05.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. mars 2021, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2021/03/mata_2021_03_2021-05-12_tau_004_sv.html