Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa

  Vuosi 2020 12 kk:n liukuva summa 2021/02 2021/03
1. Vaihtotase 716 1 809 176 -748
1.1. Tavarat 3 384 3 631 95 163
1.2. Palvelut -2 463 -2 319 -290 -434
1.3. Ensitulo 2 630 3 327 598 -204
1.4. Tulojen uudelleenjako -2 836 -2 830 -227 -273
2. Pääomatase 197 200 17 18
3. Rahoitustase -3 850 -4 235 -39 335
3.1. Suorat sijoitukset 3 528 6 057 492 476
3.2. Arvopaperisijoitukset -1 005 3 948 4 250 1 191
3.3. Muut sijoitukset -5 705 -14 358 -5 659 -1 376
3.4. Johdannaiset -1 548 -77 797 18
3.5. Valuuttavaranto 880 195 81 25
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -4 763 -6 244 -232 1 065
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 12.05.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. maaliskuu 2021, Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2021/03/mata_2021_03_2021-05-12_tau_004_fi.html