Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro

  2020/11 2020/12 2021/01 2021/02 2021/03 2021/04
1. Bytesbalans 776 1 782 252 176 -748 -644
1.1 Varor 358 1 431 56 95 163 128
1.2 Tjänster 152 28 -178 -290 -434 -157
1.3 Primära inkomster 428 523 630 598 -204 -361
1.4 Sekundära inkomster -162 -201 -256 -227 -273 -254
2. Kapitalbalans 16 17 18 17 18 16
3. Finansiell balans 605 2 579 -3 462 -39 335 2 716
3.1 Direktinvesteringar 611 560 568 492 476 299
3.2 Portföljinvesteringar -3 011 3 554 321 4 250 1 191 3 563
3.3 Övriga investeringar 3 391 -1 652 -4 009 -5 659 -1 376 -1 218
3.4 Finansiella derivat -227 -68 -219 797 18 88
3.5 Valutareserv -160 185 -124 81 25 -15
4. Restpost -186 780 -3 732 -232 1 065 3 344
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden.
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mikko Pitkänen 029 551 3469, Hanna Björklund 029 551 3296, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 11.06.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. april 2021, Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2021/04/mata_2021_04_2021-06-11_tau_001_sv.html