Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Maksutase kuukausittain, milj. euroa

  2020/11 2020/12 2021/01 2021/02 2021/03 2021/04
1. Vaihtotase 776 1 782 252 176 -748 -644
1.1 Tavarat 358 1 431 56 95 163 128
1.2 Palvelut 152 28 -178 -290 -434 -157
1.3 Ensitulo 428 523 630 598 -204 -361
1.4 Tulojen uudelleenjako -162 -201 -256 -227 -273 -254
2. Pääomatase 16 17 18 17 18 16
3. Rahoitustase 605 2 579 -3 462 -39 335 2 716
3.1 Suorat sijoitukset 611 560 568 492 476 299
3.2 Arvopaperisijoitukset -3 011 3 554 321 4 250 1 191 3 563
3.3 Muut sijoitukset 3 391 -1 652 -4 009 -5 659 -1 376 -1 218
3.4 Johdannaiset -227 -68 -219 797 18 88
3.5 Valuuttavaranto -160 185 -124 81 25 -15
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -186 780 -3 732 -232 1 065 3 344
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana.
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mikko Pitkänen 029 551 3469, Hanna Björklund 029 551 3296, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 11.06.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. huhtikuu 2021, Liitetaulukko 1. Maksutase kuukausittain, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2021/04/mata_2021_04_2021-06-11_tau_001_fi.html