Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro

  2020/11 2020/12 2021/01 2021/02 2021/03 2021/04
Tillgångar Totalt -2 141 -37 851 39 521 -10 488 -8 725 3 687
1. Direktinvesteringar -361 -399 609 604 714 119
2. Portföljinvesteringar 1 419 -3 292 8 211 2 632 3 549 4 525
3. Övriga investeringar 5 738 -24 941 40 586 -3 992 -2 754 9 585
4. Finansiella derivat -8 777 -9 404 -9 762 -9 813 -10 259 -10 526
5. Valutareserv -160 185 -124 81 25 -15
Skulder Totalt -2 746 -40 430 42 983 -10 449 -9 060 972
1. Direktinvesteringar -972 -960 40 112 237 -180
2. Portföljinvesteringar 4 429 -6 846 7 891 -1 618 2 358 962
3. Övriga investeringar 2 347 -23 289 44 595 1 667 -1 378 10 803
4. Finansiella derivat -8 550 -9 336 -9 543 -10 610 -10 277 -10 614
5. Valutareserv . . . . . .
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mikko Pitkänen 029 551 3469, Hanna Björklund 029 551 3296, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 11.06.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. april 2021, Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2021/04/mata_2021_04_2021-06-11_tau_003_sv.html