Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Ulkomaiset saamiset ja velat sijoituslajeittain kuukausittain, milj. euroa

  2020/11 2020/12 2021/01 2021/02 2021/03 2021/04
Saamiset Yhteensä -2 141 -37 851 39 521 -10 488 -8 725 3 687
1. Suorat sijoitukset -361 -399 609 604 714 119
2. Arvopaperisijoitukset 1 419 -3 292 8 211 2 632 3 549 4 525
3. Muut sijoitukset 5 738 -24 941 40 586 -3 992 -2 754 9 585
4. Johdannaiset -8 777 -9 404 -9 762 -9 813 -10 259 -10 526
5. Valuuttavaranto -160 185 -124 81 25 -15
Velat Yhteensä -2 746 -40 430 42 983 -10 449 -9 060 972
1. Suorat sijoitukset -972 -960 40 112 237 -180
2. Arvopaperisijoitukset 4 429 -6 846 7 891 -1 618 2 358 962
3. Muut sijoitukset 2 347 -23 289 44 595 1 667 -1 378 10 803
4. Johdannaiset -8 550 -9 336 -9 543 -10 610 -10 277 -10 614
5. Valuuttavaranto . . . . . .
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mikko Pitkänen 029 551 3469, Hanna Björklund 029 551 3296, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 11.06.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. huhtikuu 2021, Liitetaulukko 3. Ulkomaiset saamiset ja velat sijoituslajeittain kuukausittain, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2021/04/mata_2021_04_2021-06-11_tau_003_fi.html