Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2020 12 mån. glidande summa 2021/03 2021/04
1. Bytesbalans 716 1 609 -748 -644
1.1. Varor 3 384 3 173 163 128
1.2. Tjänster -2 463 -2 123 -434 -157
1.3. Primära inkomster 2 630 3 300 -204 -361
1.4. Sekundära inkomster -2 836 -2 741 -273 -254
2. Kapitalbalans 197 199 18 16
3. Finansiell balans -3 850 47 335 2 716
3.1. Direktinvesteringar 3 528 5 849 476 299
3.2. Portföljinvesteringar -1 005 12 554 1 191 3 563
3.3. Övriga investeringar -5 705 -19 592 -1 376 -1 218
3.4. Finansiella derivat -1 548 1 123 18 88
3.5. Valutareserv 880 113 25 -15
4. Restpost -4 763 -1 762 1 065 3 344
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mikko Pitkänen 029 551 3469, Hanna Björklund 029 551 3296, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 11.06.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. april 2021, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2021/04/mata_2021_04_2021-06-11_tau_004_sv.html