Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa

  Vuosi 2020 12 kk:n liukuva summa 2021/03 2021/04
1. Vaihtotase 716 1 609 -748 -644
1.1. Tavarat 3 384 3 173 163 128
1.2. Palvelut -2 463 -2 123 -434 -157
1.3. Ensitulo 2 630 3 300 -204 -361
1.4. Tulojen uudelleenjako -2 836 -2 741 -273 -254
2. Pääomatase 197 199 18 16
3. Rahoitustase -3 850 47 335 2 716
3.1. Suorat sijoitukset 3 528 5 849 476 299
3.2. Arvopaperisijoitukset -1 005 12 554 1 191 3 563
3.3. Muut sijoitukset -5 705 -19 592 -1 376 -1 218
3.4. Johdannaiset -1 548 1 123 18 88
3.5. Valuuttavaranto 880 113 25 -15
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -4 763 -1 762 1 065 3 344
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mikko Pitkänen 029 551 3469, Hanna Björklund 029 551 3296, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 11.06.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. huhtikuu 2021, Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2021/04/mata_2021_04_2021-06-11_tau_004_fi.html