Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Maksutase kuukausittain, milj. euroa

  2020/12 2021/01 2021/02 2021/03 2021/04 2021/05
1. Vaihtotase 1 802 135 201 -679 -617 254
1.1 Tavarat 1 440 41 96 135 135 387
1.2 Palvelut 124 -250 -286 -471 -159 -56
1.3 Ensitulo 600 727 670 -78 -339 181
1.4 Tulojen uudelleenjako -362 -383 -279 -265 -254 -258
2. Pääomatase 17 17 15 17 16 16
3. Rahoitustase 2 860 -2 692 606 -2 126 1 450 -4 754
3.1 Suorat sijoitukset 740 -769 -722 -1 029 299 448
3.2 Portfoliosijoitukset 3 657 1 753 4 976 -1 438 3 526 -8 406
3.3 Muut sijoitukset -1 658 -3 547 -4 726 124 -2 447 3 164
3.4 Johdannaiset -65 -5 998 191 88 -24
3.5 Valuuttavaranto 185 -124 81 25 -15 64
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät 1 041 -2 844 389 -1 464 2 051 -5 023
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana.
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marianna Mukkulainen 029 551 3469, Hanna Björklund 029 551 3296, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 13.07.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. toukokuu 2021, Liitetaulukko 1. Maksutase kuukausittain, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2021/05/mata_2021_05_2021-07-13_tau_001_fi.html