Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2020 12 mån. glidande summa 2021/05 2021/06
1. Bytesbalans 1 801 3 878 63 692
1.1. Varor 3 024 3 255 344 261
1.2. Tjänster -2 103 -1 695 -204 -190
1.3. Primära inkomster 3 732 5 372 181 858
1.4. Sekundära inkomster -2 852 -3 054 -258 -236
2. Kapitalbalans 197 195 16 16
3. Finansiell balans -3 503 -5 876 -4 754 868
3.1. Direktinvesteringar 3 536 1 949 448 798
3.2. Portföljinvesteringar -711 9 345 -8 406 1 967
3.3. Övriga investeringar -5 660 -19 011 3 164 -2 340
3.4. Finansiella derivat -1 548 1 667 -24 435
3.5. Valutareserv 880 173 64 8
4. Restpost -5 501 -9 950 -4 833 160
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mikko Pitkänen 029 551 3469, Kasperi Lavikainen 029 551 3674, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 12.8.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. juni 2021, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2021/06/mata_2021_06_2021-08-12_tau_004_sv.html