Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa

  Vuosi 2020 12 kk:n liukuva summa 2021/05 2021/06
1. Vaihtotase 1 801 3 878 63 692
1.1. Tavarat 3 024 3 255 344 261
1.2. Palvelut -2 103 -1 695 -204 -190
1.3. Ensitulo 3 732 5 372 181 858
1.4. Tulojen uudelleenjako -2 852 -3 054 -258 -236
2. Pääomatase 197 195 16 16
3. Rahoitustase -3 503 -5 876 -4 754 868
3.1. Suorat sijoitukset 3 536 1 949 448 798
3.2. Portfoliosijoitukset -711 9 345 -8 406 1 967
3.3. Muut sijoitukset -5 660 -19 011 3 164 -2 340
3.4. Johdannaiset -1 548 1 667 -24 435
3.5. Valuuttavaranto 880 173 64 8
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -5 501 -9 950 -4 833 160
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mikko Pitkänen 029 551 3469, Kasperi Lavikainen 029 551 3674, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 12.8.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. kesäkuu 2021, Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2021/06/mata_2021_06_2021-08-12_tau_004_fi.html