Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2020 12 mån. glidande summa 2021/07 2021/08
1. Bytesbalans 1 984 4 519 561 390
1.1. Varor 2 934 3 432 175 -1
1.2. Tjänster -2 139 -1 850 -229 -244
1.3. Primära inkomster 4 033 6 095 826 842
1.4. Sekundära inkomster -2 843 -3 157 -209 -207
2. Kapitalbalans 214 213 18 17
3. Finansiell balans -821 2 672 -1 218 159
3.1. Direktinvesteringar 6 382 -46 -333 -270
3.2. Portföljinvesteringar -809 17 935 -2 584 338
3.3. Övriga investeringar -5 725 -18 389 2 136 -2 248
3.4. Finansiella derivat -1 548 159 -486 -389
3.5. Valutareserv 880 3 013 48 2 727
4. Restpost -3 019 -2 060 -1 797 -249
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianna Mukkulainen 029 551 3405, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 13.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. augusti 2021, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2021/08/mata_2021_08_2021-10-13_tau_004_sv.html