Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa

  Vuosi 2020 12 kk:n liukuva summa 2021/07 2021/08
1. Vaihtotase 1 984 4 519 561 390
1.1. Tavarat 2 934 3 432 175 -1
1.2. Palvelut -2 139 -1 850 -229 -244
1.3. Ensitulo 4 033 6 095 826 842
1.4. Tulojen uudelleenjako -2 843 -3 157 -209 -207
2. Pääomatase 214 213 18 17
3. Rahoitustase -821 2 672 -1 218 159
3.1. Suorat sijoitukset 6 382 -46 -333 -270
3.2. Portfoliosijoitukset -809 17 935 -2 584 338
3.3. Muut sijoitukset -5 725 -18 389 2 136 -2 248
3.4. Johdannaiset -1 548 159 -486 -389
3.5. Valuuttavaranto 880 3 013 48 2 727
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -3 019 -2 060 -1 797 -249
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marianna Mukkulainen 029 551 3405, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 13.10.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. elokuu 2021, Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2021/08/mata_2021_08_2021-10-13_tau_004_fi.html