Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa

  Vuosi 2020 12 kk:n liukuva summa 2021/08 2021/09
1. Vaihtotase 1 984 5 595 389 1 146
1.1. Tavarat 2 934 4 013 -60 678
1.2. Palvelut -2 139 -1 738 -216 -216
1.3. Ensitulo 4 033 6 509 872 876
1.4. Tulojen uudelleenjako -2 843 -3 189 -207 -193
2. Pääomatase 214 213 17 17
3. Rahoitustase -821 940 322 -2 039
3.1. Suorat sijoitukset 6 382 -946 -270 -253
3.2. Portfoliosijoitukset -809 6 136 189 -4 274
3.3. Muut sijoitukset -5 725 -6 952 -1 936 2 893
3.4. Johdannaiset -1 548 -382 -389 -568
3.5. Valuuttavaranto 880 3 084 2 727 162
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -3 019 -4 868 -84 -3 201
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marianna Mukkulainen 029 551 3405, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 12.11.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. syyskuu 2021, Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mata/2021/09/mata_2021_09_2021-11-12_tau_004_fi.html