Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

År 2020 12 mån. glidande summa 2021/10 2021/11
1. Bytesbalans 1 984 2 025 -1 974 403
1.1. Varor 2 934 3 406 77 125
1.2. Tjänster -2 139 -2 884 -327 -333
1.3. Primära inkomster 4 033 4 484 -1 500 835
1.4. Sekundära inkomster -2 843 -2 982 -224 -224
2. Kapitalbalans 214 212 17 17
3. Finansiell balans -821 -3 788 -5 905 -2 269
3.1. Direktinvesteringar 6 382 -7 143 -312 9
3.2. Portföljinvesteringar -809 26 076 3 794 5 359
3.3. Övriga investeringar -5 725 -27 050 -8 727 -8 514
3.4. Finansiella derivat -1 548 1 051 -637 745
3.5. Valutareserv 880 3 278 -23 133
4. Restpost -3 019 -6 024 -3 948 -2 689
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianna Mukkulainen 029 551 3405, Emmi Pättiniemi 029 551 3294, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 12.01.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. november 2021, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2021/11/mata_2021_11_2022-01-12_tau_004_sv.html