Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa

Vuosi 2020 12 kk:n liukuva summa 2021/10 2021/11
1. Vaihtotase 1 984 2 025 -1 974 403
1.1. Tavarat 2 934 3 406 77 125
1.2. Palvelut -2 139 -2 884 -327 -333
1.3. Ensitulo 4 033 4 484 -1 500 835
1.4. Tulojen uudelleenjako -2 843 -2 982 -224 -224
2. Pääomatase 214 212 17 17
3. Rahoitustase -821 -3 788 -5 905 -2 269
3.1. Suorat sijoitukset 6 382 -7 143 -312 9
3.2. Portfoliosijoitukset -809 26 076 3 794 5 359
3.3. Muut sijoitukset -5 725 -27 050 -8 727 -8 514
3.4. Johdannaiset -1 548 1 051 -637 745
3.5. Valuuttavaranto 880 3 278 -23 133
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -3 019 -6 024 -3 948 -2 689
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marianna Mukkulainen 029 551 3405, Emmi Pättiniemi 029 551 3294, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 12.01.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. marraskuu 2021, Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2021/11/mata_2021_11_2022-01-12_tau_004_fi.html