Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

År 2020 12 mån. glidande summa 2021/11 2021/12
1. Bytesbalans 1 984 2 339 834 1 160
1.1. Varor 2 934 2 678 218 456
1.2. Tjänster -2 139 -2 189 6 80
1.3. Primära inkomster 4 033 4 744 834 880
1.4. Sekundära inkomster -2 843 -2 894 -224 -256
2. Kapitalbalans 214 210 17 17
3. Finansiell balans -821 -11 026 -2 361 -5 233
3.1. Direktinvesteringar 6 382 -6 950 9 431
3.2. Portföljinvesteringar -809 17 060 5 266 -5 607
3.3. Övriga investeringar -5 725 -24 635 -8 513 651
3.4. Finansiella derivat -1 548 439 744 -676
3.5. Valutareserv 880 3 060 133 -33
4. Restpost -3 019 -13 575 -3 211 -6 410
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianna Mukkulainen 029 551 3405, Mikko Pitkänen 029 551 3469, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 11.02.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. december 2021, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2021/12/mata_2021_12_2022-02-11_tau_004_sv.html