Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa

Vuosi 2020 12 kk:n liukuva summa 2021/11 2021/12
1. Vaihtotase 1 984 2 339 834 1 160
1.1. Tavarat 2 934 2 678 218 456
1.2. Palvelut -2 139 -2 189 6 80
1.3. Ensitulo 4 033 4 744 834 880
1.4. Tulojen uudelleenjako -2 843 -2 894 -224 -256
2. Pääomatase 214 210 17 17
3. Rahoitustase -821 -11 026 -2 361 -5 233
3.1. Suorat sijoitukset 6 382 -6 950 9 431
3.2. Portfoliosijoitukset -809 17 060 5 266 -5 607
3.3. Muut sijoitukset -5 725 -24 635 -8 513 651
3.4. Johdannaiset -1 548 439 744 -676
3.5. Valuuttavaranto 880 3 060 133 -33
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -3 019 -13 575 -3 211 -6 410
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marianna Mukkulainen 029 551 3405, Mikko Pitkänen 029 551 3469, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 11.02.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. joulukuu 2021, Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2021/12/mata_2021_12_2022-02-11_tau_004_fi.html