Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Ulkomainen varallisuus sektoreittain neljännesvuosittain 2021, milj. euroa

  Vuosi/neljännes
2020/Q1 2020/Q2 2020/Q3 2020/Q4 2021/Q1
Saamiset S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 851 508 848 775 847 567 832 833 897 591
S11 Yritykset 166 841 165 575 166 896 164 106 165 916
S121 Keskuspankki 89 736 101 549 96 629 80 925 109 653
S122 Muut rahalaitokset 279 252 247 947 241 462 221 934 226 460
S123 Rahamarkkinarahastot . . . . .
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 77 313 85 934 89 275 96 835 104 691
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 34 424 34 252 35 829 36 154 36 657
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 29 055 30 813 31 410 33 013 34 130
S1311 Valtionhallinto 14 042 14 121 14 605 14 180 13 917
S1313 Paikallishallinto 750 828 783 874 865
S1314 Sosiaaliturvarahastot 145 840 151 754 153 694 165 946 184 619
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 14 256 16 003 16 984 18 865 20 683
Velat S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 846 429 851 731 853 009 830 895 876 864
S11 Yritykset 229 972 246 163 255 466 261 178 256 883
S121 Keskuspankki 13 252 14 061 14 554 16 117 16 347
S122 Muut rahalaitokset 401 031 380 401 373 965 341 295 384 351
S123 Rahamarkkinarahastot 2 3 3 3 3
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 24 963 27 736 29 215 32 480 36 077
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 56 493 57 244 60 456 58 402 57 743
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 3 531 3 679 3 770 3 796 3 970
S1311 Valtionhallinto 104 767 109 406 102 944 104 375 101 029
S1313 Paikallishallinto 4 727 4 967 4 958 4 994 4 805
S1314 Sosiaaliturvarahastot 4 739 5 335 4 857 5 556 12 945
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 2 950 2 734 2 820 2 697 2 710
Netto S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 5 079 -2 956 -5 443 1 938 20 727
S11 Yritykset -63 131 -80 588 -88 571 -97 072 -90 968
S121 Keskuspankki 76 484 87 488 82 075 64 808 93 306
S122 Muut rahalaitokset -121 780 -132 454 -132 503 -119 361 -157 891
S123 Rahamarkkinarahastot -2 -3 -3 -3 -3
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 52 349 58 197 60 060 64 355 68 614
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat -22 069 -22 993 -24 627 -22 248 -21 087
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 25 523 27 133 27 641 29 217 30 160
S1311 Valtionhallinto -90 725 -95 285 -88 339 -90 196 -87 112
S1313 Paikallishallinto -3 977 -4 139 -4 175 -4 120 -3 939
S1314 Sosiaaliturvarahastot 141 101 146 419 148 837 160 390 171 674
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 11 306 13 269 14 164 16 168 17 973
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Björklund 029 551 3296, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 18.6.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. 1. vuosineljännes 2021, Liitetaulukko 3. Ulkomainen varallisuus sektoreittain neljännesvuosittain 2021, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2021/41/mata_2021_41_2021-06-18_tau_003_fi.html