Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2020 12 mån. glidande summa 2021/03 2021/04
1. Bytesbalans 1 801 2 506 -679 -644
1.1. Varor 3 024 3 011 135 128
1.2. Tjänster -2 103 -1 747 -471 -157
1.3. Primära inkomster 3 732 4 354 -78 -361
1.4. Sekundära inkomster -2 852 -3 112 -265 -254
2. Kapitalbalans 197 197 17 16
3. Finansiell balans -3 503 -841 -2 126 2 716
3.1. Direktinvesteringar 3 536 1 601 -1 029 299
3.2. Portföljinvesteringar -711 12 388 -1 438 3 563
3.3. Övriga investeringar -5 660 -16 653 124 -1 218
3.4. Finansiella derivat -1 548 1 710 191 88
3.5. Valutareserv 880 113 25 -15
4. Restpost -5 501 -3 544 -1 464 3 344
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 18.6.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. 1:a kvartalet 2021, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2021/41/mata_2021_41_2021-06-18_tau_004_sv.html