Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa

  Vuosi 2020 12 kk:n liukuva summa 2021/03 2021/04
1. Vaihtotase 1 801 2 506 -679 -644
1.1. Tavarat 3 024 3 011 135 128
1.2. Palvelut -2 103 -1 747 -471 -157
1.3. Ensitulo 3 732 4 354 -78 -361
1.4. Tulojen uudelleenjako -2 852 -3 112 -265 -254
2. Pääomatase 197 197 17 16
3. Rahoitustase -3 503 -841 -2 126 2 716
3.1. Suorat sijoitukset 3 536 1 601 -1 029 299
3.2. Arvopaperisijoitukset -711 12 388 -1 438 3 563
3.3. Muut sijoitukset -5 660 -16 653 124 -1 218
3.4. Johdannaiset -1 548 1 710 191 88
3.5. Valuuttavaranto 880 113 25 -15
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -5 501 -3 544 -1 464 3 344
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Björklund 029 551 3296, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 18.6.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. 1. vuosineljännes 2021, Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2021/41/mata_2021_41_2021-06-18_tau_004_fi.html