Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2021, miljoner euro

  År/kvartal
2020/Q2 2020/Q3 2020/Q4 2021/Q1 2021/Q2
Tillgånger S1 Hela ekonomin -41 081 -26 425 -55 772 24 829 -22 598
S11 Icke-finansiella företag -8 781 -8 740 -13 132 -9 141 -13 066
S121 Centralbanken 11 472 -4 775 -15 734 28 732 4 392
S122 Övriga monetära finansinstitut -26 872 -4 939 -21 770 9 584 2 559
S123 Penningmarknadsfonder . . . . .
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 1 311 1 386 1 970 3 272 3 038
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 64 258 1 650 . 439
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 705 278 916 567 -99
S1311 Staten -3 538 -2 302 -4 392 -5 859 -1 119
S1313 Lokalförvaltning 28 -63 45 -43 34
S1314 Socialskyddsfonder -15 756 -7 861 -6 056 -2 893 -19 118
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 284 333 730 607 342
Skulder S1 Hela ekonomin -39 418 -26 251 -56 759 25 565 -26 221
S11 Icke-finansiella företag -6 906 -6 980 -12 727 -9 513 -13 093
S121 Centralbanken 830 524 1 585 200 448
S122 Övriga monetära finansinstitut -18 724 -4 268 -34 904 44 366 9 882
S123 Penningmarknadsfonder 1       -2
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder -10 474 1 171 1 892 931
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -326 1 319 -2 005 . -176
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut -194 74 29 114 90
S1311 Staten -575 -9 639 -2 134 -7 150 -4 126
S1313 Lokalförvaltning 260   48 -32 -46
S1314 Socialskyddsfonder -13 559 -7 843 -7 699 -4 829 -20 130
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer -216 86 -124 28 .
Netto S1 Hela ekonomin -1 663 -173 987 -735 3 623
S11 Icke-finansiella företag -1 875 -1 761 -405 372 27
S121 Centralbanken 10 643 -5 299 -17 319 28 531 3 943
S122 Övriga monetära finansinstitut -8 148 -670 13 133 -34 782 -7 323
S123 Penningmarknadsfonder -1       2
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 1 321 912 799 1 380 2 107
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 391 -1 061 3 656 -483 615
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 900 203 886 453 -189
S1311 Staten -2 964 7 337 -2 258 1 291 3 007
S1313 Lokalförvaltning -232 -63 -3 -11 80
S1314 Socialskyddsfonder -2 197 -18 1 643 1 935 1 012
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 500 247 854 579 342
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianna Mukkulainen 029 551 3405, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 17.9.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. 2:a kvartalet 2021, Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2021, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2021/42/mata_2021_42_2021-09-17_tau_002_sv.html