Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Ulkomaiset saamiset ja velat sektoreittain neljännesvuosittain 2021, milj. euroa

  Vuosi/neljännes
2020/Q2 2020/Q3 2020/Q4 2021/Q1 2021/Q2
Saamiset S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) -41 081 -26 425 -55 772 24 829 -22 598
S11 Yritykset -8 781 -8 740 -13 132 -9 141 -13 066
S121 Keskuspankki 11 472 -4 775 -15 734 28 732 4 392
S122 Muut rahalaitokset -26 872 -4 939 -21 770 9 584 2 559
S123 Rahamarkkinarahastot . . . . .
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 1 311 1 386 1 970 3 272 3 038
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 64 258 1 650 . 439
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 705 278 916 567 -99
S1311 Valtionhallinto -3 538 -2 302 -4 392 -5 859 -1 119
S1313 Paikallishallinto 28 -63 45 -43 34
S1314 Sosiaaliturvarahastot -15 756 -7 861 -6 056 -2 893 -19 118
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 284 333 730 607 342
Velat S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) -39 418 -26 251 -56 759 25 565 -26 221
S11 Yritykset -6 906 -6 980 -12 727 -9 513 -13 093
S121 Keskuspankki 830 524 1 585 200 448
S122 Muut rahalaitokset -18 724 -4 268 -34 904 44 366 9 882
S123 Rahamarkkinarahastot 1       -2
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot -10 474 1 171 1 892 931
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat -326 1 319 -2 005 . -176
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot -194 74 29 114 90
S1311 Valtionhallinto -575 -9 639 -2 134 -7 150 -4 126
S1313 Paikallishallinto 260   48 -32 -46
S1314 Sosiaaliturvarahastot -13 559 -7 843 -7 699 -4 829 -20 130
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt -216 86 -124 28 .
Netto S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) -1 663 -173 987 -735 3 623
S11 Yritykset -1 875 -1 761 -405 372 27
S121 Keskuspankki 10 643 -5 299 -17 319 28 531 3 943
S122 Muut rahalaitokset -8 148 -670 13 133 -34 782 -7 323
S123 Rahamarkkinarahastot -1       2
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 1 321 912 799 1 380 2 107
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 391 -1 061 3 656 -483 615
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 900 203 886 453 -189
S1311 Valtionhallinto -2 964 7 337 -2 258 1 291 3 007
S1313 Paikallishallinto -232 -63 -3 -11 80
S1314 Sosiaaliturvarahastot -2 197 -18 1 643 1 935 1 012
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 500 247 854 579 342
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marianna Mukkulainen 029 551 3405, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 17.9.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. 2. vuosineljännes 2021, Liitetaulukko 2. Ulkomaiset saamiset ja velat sektoreittain neljännesvuosittain 2021, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2021/42/mata_2021_42_2021-09-17_tau_002_fi.html